U bent hier:

Familiebedrijven in Nederland

De definitie van een familiebedrijf

Een onderneming is een familiebedrijf als de meerderheid van de zeggenschap (direct of indirect) in handen is van een natuurlijk persoon of een familie en tenminste één familielid actief betrokken is bij het bestuur van de onderneming. Bij beursgenoteerde bedrijven moet tenminste 25% van de zeggenschap in handen zijn van de familie.

Ledenprofiel

Profiel FBNed leden, de kengetallen per 01.01.2019

aantal leden 207 familiebedrijven
gezamenlijke omzet € 52 miljard euro
totaal aantal medewerkers 230.000

Communities

In een groeiende vereniging met meer diversiteit is het belangrijk dat leden ook in een kleinere groep ervaringen kunnen uitwisselen. Daarom introduceerde FBNed in 2015 communities. Hierin kunnen onze leden met gelijken in de vertrouwde en veilige FBNed omgeving praten over de dilemma’s en uitdagingen die hen bezighouden. 

Wat willen we met een community bereiken?

Een FBNed community verbindt FBNed leden die in dezelfde fase van hun loopbaan of rol in de familie en/of het bedrijf zitten. Per community worden er relevante bijeenkomsten, sprekers en programma’s georganiseerd. FBNed koppelt gelijkgestemde leden aan elkaar, met als doel kennis te kunnen delen, ideeën op te doen en onderlinge relaties sterker te maken.

Familieloopbaan in en rond het familiebedrijf

Welke communities biedt FBNed?

Wij verdelen onze leden over de volgende communities:

 • Explorers: familieleden van 16 tot ongeveer 25 jaar, die niet werkzaam zijn in het familiebedrijf.
 • New leaders: potentiële opvolgers tussen de 25 en midden 30 die werkzaam zijn in het familiebedrijf (maar nog niet in een eindverantwoordelijke functie).
 • Now leaders: directieleden, CEO's en DGA's.
 • Senior leaders: directieleden in strategische rollen en uittredende directeuren.
 • Niet-familiedirecteuren: directieleden, CEO's, CFO's en holdingdirecteuren van buiten de familie.
 • Custodians: betrokken familieleden, meestal aandeelhouders en soms werkzaam in het bedrijf in niet-leidinggevende functie.
 • Commissarissen: leden van de Raad van Advies en de Raad van Commissarissen.
 • StAK bestuurders: familieleden die actief zijn als bestuurder in hun Stichting Administratiekantoor.
 • Partners van eigenaren van een familiebedrijf.

De leden zijn ingedeeld in één van de communities. Nieuwe communities kunnen op verzoek en als mogelijk later nog gestart worden.

Wat biedt een FBNed community?

 • ‘Learning Community’; een structurele verbinding met een kleinere groep FBNed leden die in dezelfde fase van hun loopbaan of rol in de familie en/of het bedrijf zitten.
 • ‘Leiderschap’; het ontwikkelen en verbeteren van je leiderschap in de rol die je hebt binnen familie en/of bedrijf.
 • ‘Bijeenkomsten’; twee specifieke bijeenkomsten voor de community per jaar; deze bijeenkomsten kunnen divers zijn. Van een themabijeenkomst waar ook andere FBNed leden aanwezig zijn tot een workshop in een kleine groep.
 • ‘Thema’s’; (inter)nationale sprekers en thema’s kunnen op verzoek van een community of een groep opgepakt worden en leiden tot bijvoorbeeld een themabijeenkomst of workshop.
 • FBNed Forums’; groepen van 8 - 10 personen die drie tot vier keer per jaar bij elkaar komen om met elkaar en van elkaar te leren onder begeleiding van een professionele moderator.

Internationaal netwerk

Familiebedrijven staan wereldwijd voor dezelfde uitdagingen. De oplossingen die familiebedrijven in andere landen en andere culturen hebben gevonden om duurzaam succesvol te blijven, kunnen ook bijzonder interessant zijn voor onze Nederlandse leden. Wij vinden het daarom belangrijk onze leden toegang te bieden tot netwerken van familiebedrijven in andere landen. Daarom zijn we aangesloten bij het Family Business Network International (FBN-i) en European Family Businesses (EFB). 

Family Business Network International (FBN-i) is een wereldwijde organisatie met ruim 5.600 leden uit meer dan 50 landen. FBN-i biedt educatieve en netwerkmogelijkheden voor familiebedrijven. Leden van FBNed hebben exclusief toegang tot een besloten internetplatform met best practices, artikelen, cases en de ledendatabase. Daarnaast organiseert FBN-i diverse internationale bijeenkomsten. Het belangrijkste evenement is de jaarlijkse Global Summit. Binnen FBN-i is ook een uniek next generation netwerk actief dat de volgende generatie de kans biedt eigen contacten op te bouwen met gelijkgestemden o.a. tijdens de jaarlijkse Next Generation Global Summits, New Leader Circles en mogelijkheden voor internships.

European Family Businesses (EFB) behartigt op Europees niveau de belangen van familiebedrijven. Sinds 2011 heeft EFB een eigen kantoor in Brussel en onderhoudt zij nauwe contacten met Europarlementariërs en beleidsbepalers binnen de Commissie. Zo is de laatste jaren veel aandacht besteed aan het vergemakkelijken van de bedrijfsoverdracht, hetgeen inmiddels Europees beleid is en ook in de verschillende lidstaten heeft geleid tot betere fiscale faciliteiten. In september 2015 heeft het Europese parlement een own-initiative report over familiebedrijven geaccordeerd. EFB heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit rapport.

Testimonial

Sponsoren